Windows 10 1803 Tháng 8

no1ok1

Moderator
Messages
11
Likes
4
Points
3
Thread starter #1
Phiên bản Business editions: (Phiên bản dành cho doanh nghiệp)
Phiên bản 32 bit:
 • Full Name: Windows 10 (business editions), version 1803 (Updated Jul 2018) (x86) - DVD (English)
 • Product Family: Windows 10, version 1803 (Updated Jul 2018)
 • File: en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_jul_2018_x86_dvd_12612758.iso
 • SHA1: e1d0cb4618d2af2c82d38787d0e97788671550bd
Phiên bản 64 bit:
 • Full Name: Windows 10 (business editions), version 1803 (Updated Jul 2018) (x86) - DVD (English)
 • Product Family: Windows 10, version 1803 (Updated Jul 2018)
 • File: en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_jul_2018_x64_dvd_12612769.iso
 • SHA1: bdaf443e43bc392565041ed25137402f14afb09e
Hỗ trợ các phiên bản Windows 10 sau:
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Pro N
 • Windows 10 Pro for Workstations
 • Windows 10 Pro for Workstations N
 • Windows 10 Pro Education
 • Windows 10 Pro Education N
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Education N
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Enterprise N
Link tải 32 bit và 64 Bit:

Mã:
https://drive.google.com/drive/folders/1XLGzgqmErMY4voptpRvNlCoCbgqTMuri

Phiên bản Consumer editions: (Phiên bản dành cho người dùng cá nhân)

Phiên bản 32 bit:
 • Full Name:
  Windows 10 (consumer editions), version 1803 (Updated Jul 2018) (x86) - DVD (English)
 • Product Family: Windows 10, version 1803 (Updated Jul 2018)
 • File: en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_jul_2018_x86_dvd_12711391.iso
 • SHA1: 59126b24fbc960cf2edb98a884253b5ad0106ae7
Phiên bản 64 bit:
 • Full Name: Windows 10 (consumer editions), version 1803 (Updated Jul 2018) (x64) - DVD (English)
 • Product Family: Windows 10, version 1803 (Updated Jul 2018)
 • File: en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_jul_2018_x64_dvd_12712603.iso
 • SHA1: 24d91524ebfc963fe428ddcae78cb17d978b2e3f
Hỗ trợ các phiên bản Windows 10 sau:
 • Windows 10 Home
 • Windows 10 Home N
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Pro N
 • Windows 10 Pro for Workstations
 • Windows 10 Pro for Workstations N
 • Windows 10 Pro Education
 • Windows 10 Pro Education N
 • Windows 10 Core Single Language
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Education N

Link tải 32 bit và 64 Bit

Mã:
https://drive.google.com/drive/folders/1IWHxGz8ZQE3O63a_sk53uZAYQCDzM1Oo