Hỏi Về khôi phục Win 8.1

Messages
9
Likes
0
Points
1
Thread starter #1
Không biết mn có ai đã từng sử dụng chức năng khôi phục Win 8.1 chưa ạ.
em định sử dụng chức năng làm mới Win nhưng nó lại nói windowns thiếu gì đó, nhưng mà em không biết.
Em định khôi phục cài đặt gốc, đưa máy lại trạng thái ban đầu.
Vậy cho em hỏi while khôi phục cài đặt gốc máy em sẽ like thế nào, Windows của em nó sẽ như thế nào. Tại sao em làm mới win không được, win em nó thiếu gì ạ.?
 
Messages
145
Likes
6
Points
18
#2
Không biết mn có ai đã từng sử dụng chức năng khôi phục Win 8.1 chưa ạ.
em định sử dụng chức năng làm mới Win nhưng nó lại nói windowns thiếu gì đó, nhưng mà em không biết.
Em định khôi phục cài đặt gốc, đưa máy lại trạng thái ban đầu.
Vậy cho em hỏi while khôi phục cài đặt gốc máy em sẽ like thế nào, Windows của em nó sẽ như thế nào. Tại sao em làm mới win không được, win em nó thiếu gì ạ.?
Thiếu đĩa win hoặc tập tin install.wim .. Có 1 trong 2 cái này mới refresh win dc