[Hỏi] Tạo bản Windows 8.1 AIO tổng hợp nhiều phiên bản

Messages
3
Likes
0
Points
0
Thread starter #1
Ai rành về tạo file ISO của Windows AIO thì hướng dẫn chi tiết cho mình về cách tạo nha. Mới mài mò được mấy ngày nay và download từ Microsoft về được 12 bản Windows Gốc mới nhất. Mình có tất cả các bản sau:
Code:
- EN_Windows_8.1_with_Update_x86_dvd_6051550.iso (multiple editions) (Core + Pro)
- EN_Windows_8.1_N_with_Update_x86_dvd_6051550.iso (multiple editions) (Core + Pro)
- EN_Windows_8.1_Pro_VL_with_Update_x86_dvd_6050918.iso
- EN_Windows_8.1_Pro_N_VL_with_Update_x86_dvd_6050918.iso
- EN_Windows_8.1_Enterprise_with_Update_x86_dvd_6050710.iso
- EN_Windows_8.1_Enterprise_N_with_Update_x86_dvd_6050710.iso
- EN_Windows_8.1_with_Update_x64_dvd_6051480.iso (multiple editions) (Core + Pro)
- EN_Windows_8.1_N_with_Update_x64_dvd_6051480.iso (multiple editions) (Core + Pro)
- EN_Windows_8.1_Pro_VL_with_Update_x64_dvd_6050880.iso
- EN_Windows_8.1_Pro_N_VL_with_Update_x64_dvd_6050880.iso
- EN_Windows_8.1_Enterprise_with_Update_x64_dvd_6054382.iso
- EN_Windows_8.1_Enterprise_N_with_Update_x64_dvd_6054382.iso
Với bản "multiple editions" thì khi cài sẽ có 2 lựa chọn là Windows Core Windows and Pro. Mình muốn tạo 1 file ISO với tất cả các bản bên trên (Cộng thêm bản được trích xuất từ bản "multiple editions" nữa là 16 bản). Tạo ra rồi sẽ được một menu theo thứ tự như sau:
Code:
Windows 8.1 Core with Update 3 (x86)
Windows 8.1 Core N with Update 3 (x86)
Windows 8.1 Pro with Update 3 (x86)
Windows 8.1 Pro N with Update 3 (x86)
Windows 8.1 Pro Volume License with Update 3 (x86)
Windows 8.1 Pro N Volume License with Update 3 (x86)
Windows 8.1 Enterprise with Update 3 (x86)
Windows 8.1 Enterprise N with Update 3 (x86)
Windows 8.1 Core with Update 3 (x64)
Windows 8.1 Core N with Update 3 (x64)
Windows 8.1 Pro with Update 3 (x64)
Windows 8.1 Pro N with Update 3 (x64)
Windows 8.1 Pro Volume License with Update 3 (x64)
Windows 8.1 Pro N Volume License with Update 3 (x64)
Windows 8.1 Enterprise with Update 3 (x64)
Windows 8.1 Enterprise N with Update 3 (x64)
Hướng dẫn mình thật chi tiết nha. Với tệp tin ISO thì mình Bung bằng UltraISO.
 
Last edited: